itf taekwondo nanischool

ለ ከለር ቀበቶ እና ለዲግሪ መመዘኛዎች

ለ ከለር ቀበቶ እና ለዲግሪ መመዘኛዎች

ይህ መመዘኛ ለተማሪው የመጀመሪያ ዲግሪ ጥቁር ቀበቶ እና ለተጨማሪ ጥቁር ቀበቶ ዲግሪዎች ዓመታት ለማግኘት የሚያስፈልጉትን አጠቃላይ የሰዓቶች እና ቀናት ብዛት ላይ የተመሠረተ ነው።

በእውነቱ አንድ ጀማሪ ሊከተላቸው የሚችላቸው ሶስት ፕሮግራሞች አሉ-

1. የ 18 ወራት ኮርስ; በቀን አንድ ሰዓት ተኩል ፣ በሳምንት ስድስት ቀናት በድምሩ 702 ሰዓታት።

2. የ 30 ወር ኮርስ; በቀን አንድ ሰዓት ተኩል። በሳምንት ሦስት ቀናት በድምሩ 585 ሰዓታት።

3. የ 12 ወራት ኮርስ; የዕለት ተዕለት ሰዓታት ፣ በሳምንት ስድስት ቀናት በድምሩ 1248 ሰዓታት።

ለ ከለር ቀበቶ ለመቀየር የሚወስደው አመት

ለ ዲግሪ(ዳን) ለመቀየር የሚወስደው ጊዜ

ማሳሰቢያ:- ይህ መመዘኛ በ ኢንተርናስናል ቴኳንዶ ፈልሳፊ ጀነራል ቾይ ሆን ሂ የጻፉት ኢንሳይክሎፒዲያ ከሚለው 14 ጥራዝ ጽሁፍ የተውሰደ እና ምንም አይነት ማስተካከያ ያልተደረገበት መሆኑን ለማሳሰብ እወዳለሁ።

Leave a Reply